Bëhuni Një Student Atletikë.

 

Albanian Athletic Students Në USA

AlbanianAthleticStudent.com është e përkushtuar që të ndihmojë studentët e talentuar shqiptarë, ne duam që studentët tanë të arrijnë ëndrrat e tyre. Ne i ndihmojmë studentët shqiptarë çdo vit për të studiuar në Shtetet e Bashkuara duke i bashkuar studentët me programet më të suksesshme atletike në kolegjet Amerikan dhe duke marrë bursa atletike. AlbanianAthleticStudent.com i drejton studentët hap pas hapi gjat procesit të rekrutimit atletik të kolegjeve Amerikan. Ne i ndihmojmë studentët me rezymen e tyre fillestare, rezymen akademike, kërkesat akademike, aplikimin për vizë studentore dhe gjithçk deri në ditën e nënshkrimit. Ne i ofrojmë çdo studenti një këshilltar personal që ka përvojë në procesin e rekrutimit të kolegjeve Amerikan dhe që do të ndihmojë studentin gjatë gjith procesit. Të rekrutohesh për një program atletik të kolegjeve Amerikan është e vështirë edhe për studentët amerikanë, ky proces është edhe më i vështirë për studentët ndërkombëtarë dhe ndihma nga një shërbim si AlbanianAthleticStudent.com mund të bëjë dallimin ndërmjet marrjes dhe mos marrjes së bursës atletike.

AlbanianAthleticStudent.com is committed to helping talented Albanian students achieve their dreams. We help Albanian students every year to study in the United States by joining successful college athletic programs and by getting athletic scholarships. AlbanianAthleticStudent.com takes students step by step through the college athletic recruiting process. We help students with their initial resume, academic resume, academic requirements, student visa application, and all the way to signing day. We provide a student with a personal advisor that has experience with the college recruiting process and that will help the student throughout the entire process. Getting recruited for a college athletic program is hard even for American students, this process is even more difficult for international students and getting help from a service like AlbanianAthleticStudent.com can make the difference between getting an athletic scholarship or not.