Pranohen më shumë studentë ndërkombëtarë

Numri i përgjithshëm i studentëve-atletë ndërkombëtarë u rrit 29% nga vitet akademike 2010-11 deri në 2014-15, duke rezultuar në 17,002 student-atletë ndërkombëtarë që konkurojn në kampionatin NCAA. Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje – 58% – erdhi nga kategoria Division II. Kolegjet amerikane po pranojnë më shumë student-atletë ndërkombëtarë, prandaj na kontaktoni për një shans për t’u bashkuar.

 

The overall number of international student-athletes grew 29 percent from the 2010-11 to 2014-15 academic years, resulting in 17,002 competing in NCAA sports. The majority of that growth – 58 percent – came in Division II,American colleges are now accepting more to international student athletes so contact us for a chance to join.

Source: http://www.ncaa.org/champion/global-opportunities-0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s