Regjistrimi për Profilin e Kompletuar.

Regjistroheni për profilin e plotë bë het pasi të keni marrë profilin fillestar. Me këtë  regjistrim ju do të merni Dokumentin Personal, Rezymen Atletike, dhe Rezymen Akademike. Faleminderit, Albanian Athletic Student.

Regjistrimi Për Profilin e Kompletuar

Kjo pagesë është për profilin e kompletuar që do të na lejojë të krijojmë Dokumentin tuaj Personal, Rezymen Atletike dhe Resymen akademike. Me profilin e kompletuar ne mund të kontaktojmë trajnerët amerikanë.

$24.99